Nasz program

Program dwujęzycznego przedszkola Magical World pozwala dzieciom na:

  • wszechstronny i pełny rozwój, w tym inteligencji lingwistycznej, muzycznej, matematyczno – logicznej i kinestetycznej
  • opanowanie języka angielskiego w stopniu komunikatywnym odpowiadającym zapotrzebowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, jego rozwojowi emocjonalnemu i poznawczemu
  • ukształtowanie wrażliwości na inne kultury i postawy tolerancyjnej
  • realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN poszerzonych o zakres kultury krajów anglojęzycznych
  • naukę, zabawę, ruch i wypoczynek pod okiem kreatywnych pedagogów w domowej atmosferze.

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkola Magical World jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej a głównym celem programu jest najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W naszym przedszkolu treści programowe realizowane są w oparciu o metodę dwujęzyczności tj. połowa zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Język angielski wykorzystywany jest we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych w tym w czasie posiłków, zabawy, wyjścia na spacer czy czynności higienicznych. Daje to dziecku możliwość korzystać z naturalnych wrodzonych zdolności przyswajania mowy. Grupę dwujęzyczną prowadzą dwie osoby nauczyciel prowadzący oraz opiekun według zasady jedna osoba – jeden język. Nauczanie w tej formule pozwala opanować język angielski w równym stopniu funkcjonalności co język ojczysty.

Przedszkole Magical World proponuje nowatorski program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodny z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. Oferujemy: indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, różnorodne metody pracy, regularną ewaluację postępów w terapii, odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój, terapię integracji sensorycznej, logopedyczną, pedagogiczną, muzykoterapię oraz zajęcia włączające do grupy rówieśniczej. Przygotowujemy dzieci do podjęcia edukacji szkolnej w placówkach ogólnodostępnych. Zajęcia terapeutyczne realizowane są nieodpłatnie. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny.

O nas

Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Magical World jest nowoczesną placówką świadczącą niekonwencjonalną edukację językową dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Stawiamy na nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem potencjału każdego dziecka.

Magical World jest jedynym przedszkolem w Jędrzejowie gdzie gwarantujemy dzieciom stały kontakt z językiem angielskim poprzez prowadzenia zajęć metodą dwujęzyczną. Aby wszechstronnie kształtować rozwój naszych przedszkolaków proponujemy również zajęcia artystyczne w tym plastyczne, teatralne i muzyczne.

Magical World oferuje dzieciom pobyt i naukę w przestronnych, nowocześnie zaprojektowanych i wyposażonych salach.

Wszystkie pomieszczenia przedszkola są przystosowana do potrzeb najmłodszych dzieci. Jesteśmy otwarci na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których przygotowaliśmy bogato wyposażoną salę do terapii Integracji Sensorycznej oraz gabinety specjalistyczne umożliwiające indywidualną pracę.

Oferujemy bezpieczeństwo, wspaniałą, domową atmosferę, wykwalifikowany personel opiekuńczy, pedagogiczny i terapeutyczny oraz przepyszne i zdrowe posiłki. Dysponujemy własnym placem zabaw i przestronnym parkingiem.

Zapraszamy do Magical World